امداد مشتریان

ارائه کلیه خدمات امداد  به مشتریان بانک ملی ایران و سایر بانکهای طرف قرارداد

 امداد شعب

ارائه کلیه خدمات امداد  به شعب بانک ملی ایران و سایر بانکهای طرف قرارداد

 پشتیبانی خودپرداز

ارائه کلیه خدمات پشتیبانی خودپرداز به بانک ملی ایران

 پشتیبانی سخت افزار

ارائه کلیه خدمات پشتیبانی سخت افزاری به بانک ملی ایران و سایر بانکهای طرف قرارداد

پارس پیشرو در ارائه راهکارهای ساخت یافته پشتیبانی

خدمات و پروژه‌ها

شرکت پارس پشتیبانی کننده تجهیزات رایانه‌ای و نرم افزارهای بانک ملی ایران در سراسر کشور می‌باشد و خدمات و پروژه‌ متنوعی را در این خصوص ارائه میدهد.

رضایت مشتری

جلب رضایت مشتریان هدف اصلی شرکت پارس می باشد.

پشتیبانی

شرکت پارس پیشرو در ارائه راهکارهای ساخت یافته پشتیبانی

سرعت در اجرا

زمان شما برای ما ارزشمند است. سریعترین سرویس ها را از ما بخواهید.

مشتریان ما

مشتریان ارزشمندترین سرمایه ی شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد را تشکیل میدهند. جای شما در این جمع خالی است.