تبریک عید سعید فطر

خوان الهی بر چیده می شود ...

خوان الهی بر چیده می شود ...

خوان الهی برپیده می شود و میزبان تمامی ابنای بشر را به آن مهمانی عظیم فراخوانیها بود و هر کس فرصتی داشت تا آنچه که می تواند بهره برد و هیچ کس از این رحمت بی پایان منع نبود، نه به مقدار و نه به سعی!

مهم آن بود که مهمانی چه خواهد تا به او عطا شود و بی منت غرق در تنعم.

خوشا به حال آنان که کم را به بسیار فروختند و اندک را به بی پایان.....

و اینک باز او مرحمت می نماید و در این واپسین ایام این خوان عظیم تو را به برگزاری عیدی که در آن درخور تو بدان هدیه می دهد، فرا می خواند.

و این فراخوان همگانی است. چه کسی است که در پگاه، آگاه شود؟ یا اهل الجبروت

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: