آگهی فروش چسب دستگاه های پاکت گذاری

آگهی فروش چسب دستگاه های پاکت گذاری

این شرکت در نظر دارد تعداد 44 حلقه چسب دستگاه های پاکت گذاری (mailer) مازاد خود را از طریق مزایده به فروش برساند.

متقاضیان محترم می توانند از تاریخ 97/10/17 تا پایان وقت اداری 97/10/20 همه روزه از ساعت 8 الی 16 به استثنای ایام تعطیل برای بازدید و تحویل پیشنهادات خود به نشانی خیابان بخارست ـ خیابان 14 غربی ـ پلاک 19 ـ طبقه 5 واحد بازرگانی مراجعه و یا با شماره تلفن 88533252 داخلی 528 تماس حاصل نمایند.


قابل توجه:

  • شرکت در قبول یا رد پیشنهادها دارای اختیار است.
  • زمان تحویل پاکت های پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری 97/10/20 است.
دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: