6 راهکار حفاظت هوش تجاری تصویری

هوش تجاری تصویری با 6 راهکار حفاظت به جنگ کلاهبرداری می رود

  نظارت ویدیویی از گذشته برای کمک به تامین امنیت بانک ها مورد استفاده بوده است. با پیشرفت فناوری و امکان تلفیق اطلاعات فیلم ها با دانش های جدید، می توان از این ابزار استفاده بهتری برای مبارزه با اختلال های مختلف در فعالیت های بانکی موسسات و افراد انجام داد.

  سیستم دوربین های مدار بسته با کمک هوش تجاری مبتنی بر ویدئو و در ترکیب با دستگاه های خودپرداز و اطلاعات تراکنش های آنها، همچنین تحلیل گرهای قدرتمند که فعالانه به تعیین دقیق تقلب می پردازند، راه را بر کلاهبرداران سد می کنند.

در اینجا شش روش برای این منظور معرفی شده است. که درمطالب آتی به توضیحی اجمالی از آنان می پردازیم.

1.        دسترسی به نظارت بر مناطق حساس با هشدارهای زمان واقعی

2.        حفاظت از دوربین های مدار بسته با هشداردهنده های فعال

3.        کشف سرقت و تخلف داخلی

4.        کشف نصب دستگاه های دستکاری خورپردازها

5.        کشف برداشت نقدی و رفتار مشکوک در دستگاه های خودپرداز

6.        پیدا کردن تقلب در چک و هویت

 

مآخذ :

ماهنامه تخصصی بانکداری و فناوری شماره81، مرداد 96

 

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: