حضور مدیر عامل محترم شرکت پارس و مدیر پشتیبانی شرق در استان کرمان

مدیر عامل محترم شرکت پارس جناب آقای مهندس طاهری به همراه جناب آقای پورحنیفه مدیر پشتیبانی شرق کشور روز یکشنبه بیست و پنجم بهمن ماه طی یک سفر یک روزه به استان کرمان با ریاست محترم اداره امورشعب بانک ملی استان، معاونین و انفورماتیک دیدار کردند.

جناب آقای بذر افشان ریاست محترم اداره امور شعب بانک ملی ایران، استان کرمان، ضمن خیر مقدم به حضور مدیران شرکت، تعامل و همکاری را مهمترین اهرم سازندگی در پیشبرد اهداف و امور شرکت دانسته و از عملکرد همکاران پشتیبانی استان و مجموعه شرکت اظهار رضایت نمودند.

جناب آقای ایران نژاد معاونت محترم اداره امور نیز ضمن خوش آمدگویی، اهمیت ارایه خدمات بانکداری الکترونیک و خدمات نوین را از ضروریات بانکداری نوین برشمردند.

در ادامه جناب آقای مهندس طاهری مدیر عامل محترم ضمن تشریح برنامه‌های چند بعدی،حرکتی جهت دار و جهشی را برای عملکرد و کارایی شرکت ترسیم نمودند. وی همچنین نیروی انسانی را به عنوان بزرگترین سرمایه شرکت و توانمندسازی و پرورش هر چه بیشتر نیروها را، جزء سیاست‌های اصلی شرکت بیان نمودند.

همچنین آقای مهندس پورحنیفه وجناب آقای فاطمی به تشریح برنامه‌ها و اقدامات جاری و تعاملات صورت گرفته در میان همکاران شرکت و انفورماتیک بانک پرداختند.

در پایان جلسه ای با حضور کلیه همکاران استان برگزار شد.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: