خبر بازدید وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه شرکت داده ورزی سداد در خبرگزاری ایرنا

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) خبر بازدید وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات از غرفه شرکت داده ورزی سداد را در تاریخ 1395/09/28 منتشرکرد.

 جهت بازدید از خبر بازدید وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات  از غرفه شرکت داده ورزی سداد در خبرگزاری ایرنا به لینک//http://www.irna.ir/fa/News/82350927  مراجعه فرمایید.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: