برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه¬ای سداد (پارس) در تاریخ 25/4/1396 با حضور مدیران عامل شرکت هلدینگ داده ورزی سداد و شرکت پارس جناب آقایان دکتر فرامرز خالقی و مهندس سید ناصر طاهری و نیز اعضای محترم هیأت مدیره، نمایندگان محترم سهامداران، معاونین اداری مالی، طرح و برنامه و بازرگانی این شرکت با حضور مدیر محترم سازمان حسابرسی برگزار گردید.

در این جلسه بدواً جناب آقای مهندس طاهری در خصوص  فعالیت­های انجام شده در سال 1395 توسط هیأت مدیره توضیحات جامع و کاملی ارائه نمودند و سپس به بیان برنامه­های آتی شرکت پرداختند. در ادامه حسابرس و بازرس محترم شرکت با قرائت گزارش مقبول حسابرسی اظهار نظر خود را نسبت به صحت اطلاعات مالی شرکت اعلام داشتند.

با عنایت به مراتب فوق و اخذ گزارش مقبول مدیر عامل شرکت جناب آقای مهندس طاهری مراتب تشکر و قدردانی خود را از کلیه معاونین، مدیران و کارکنان به ویژه عملکرد مطلوب و مقبول معاونت اداری مالی اعلام می­دارند.  

                                                                                                                                                                                                    به امید موفقیت­های آینده با توفیق الهی                                                                                                                                                                                                                                                                                 

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: