بازدید مشاور محترم مدیرعامل هلدینگ سداد، جناب آقای حاجبی از غرفه ی شرکت پارس

.

آقای حاجبی مشاور محترم مدیر عامل شرکت داده ورزی سداد در جمع همکاران مستقر در غرفه ی شرکت پارس حضور یافت.

 با توجه به برگزاری کارگاه هم اندیشی در خصوص « اینترنت اشیا در صنعت بانکداری » مشارالیه ضمن حضور در این کارگاه به

همکاران مستقر در غرفه خداقوت گفته و در جمع صمیمی همکاران ضمن گفتگوی دوستانه در کارگاه ارایه شده توسط آقای

دکتر شکرالهی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی حضور یافتند.

                                                                                                                                                                                                    روابط عمومی                      


دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: