بازدید جناب آقای ملکان نایب رییس محترم هیات مدیره ی شرکت پارس

.

در اولین ساعات بازگشایی نمایشگاه جناب آقای ملکان نایب رییس محترم هیات مدیره شرکت پارس از غرفه ی شرکت پارس بازدید به عمل آوردند. در این بازدید در فضایی گرم و صمیمی جناب آقای مهندس طاهری – مدیرعامل محترم – از ایشان استقبال به عمل آورده و طرفین در خصوص بهبود اهداف عالیه ی شرکت به گفتگو پرداختند. روابط عمومی شرکت پارس مقدم ایشان را  به غرفه ی شرکت پارس گرامی می دارد.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: