روابط عمومی شرکت پارس مسابقه کتابخوانی برگزار می کند.

با توجه به حلول اعیاد سعید قربان و غدیر، روابط عمومی در نظر دارد، مسابقه ی کتابخوانی با موضوع "غدیر محور وحدت اسلامی" از سلسله کتاب های "استاد علی اصغر رضوانی" برگزار نماید. به تعدادی از برگزیدگان هدایای تقدیم می شود.

جهت ثبت نام و شرکت در این مسابقه عدد 1 را به سامانه پیامکی 300083164 حداکثر تا سه شنبه مورخ  96/05/31  ارسال فرمایید.

تاریخ آزمون: سه شنبه 96/06/14

 

                                                                                    با تشکر

                                                                                      روابط عمومی


فایل‌های ضمیمه

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: