اعلام اسامی متقاضیان سفر به مشهد مقدس و بابلسر

با توجه به تداخل زمان درخواست های متقاضیان سفر به مشهد مقدس و بابلسر از بین اسامی مورد نظر قرعه کشی انجام شد و اسامی افرادی که نام ایشان در سیاهه ی مورد نظر در فایل پیوست ضمیمه می باشد.

.

فایل‌های ضمیمه

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: