بازدید مدیر عامل محترم شرکت پشتیبانی پارس - جناب آقای مهندس سید ناصرطاهری - از مرکز پشتیبانی شرکت دراستان قم

مدیرعامل محترم شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد - جناب آقای مهندس طاهری - به همراه جناب آقای رضاپور - معاون محترم اداری مالی - و جناب آقای پورحنیفه - مدیرمحترم پشتیبانی شرق - در تاریخ ۹۶/۸/۱۴ از مرکز پشتیبانی شرکت پارس در استان قم بازدید به عمل آوردند.

       جناب آقای مهندس طاهری  و هیات همراه در ابتدای امر به پابوس حرم مطهر حضرت معصومه (س) شتافته و پس از آن مورد استقبال گرم جناب آقای غلامرضا صادق زاده - رییس محترم اداره امور شعب -  و آقای مهندس حمید گائینی - رییس محترم دایره انفورماتیک -  قرار گرفتند و طی جلسه ای صمیمانه، راه کارهای خدمات رسانی بهتر بانک ملی و شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد به مردم - که ولی نعمت واقعی هستند -  مطرح گردید. جناب آقای صادق زاده، ضمن ابراز رضایت از پرسنل و عملکرد شرکت در استان، اذعان داشتند که پرسنل شرکت پارس را از بدنه ی بانک جدا ندانسته و همواره در کنار خود می دانند . آقای مهندس طاهری نیز در خصوص افزایش کیفی خدمت رسانی به بانک و ارایه ی راهکارهای آن پرداخته و در خصوص موضوع مکان مرکز پشتیبانی در استان گفتگوهایی انجام شد.
   پس از این نشست صمیمانه، مهندس طاهری و هیات محترم همراه، با حضور در مکان مرکز پشتیبانی شرکت در شهر مقدس قم ، نشست صمیمانه ای با کارکنان نمایندگی شرکت برگزار نموده و حضار از رهنمود های ارزشمند ایشان،  در خصوص خدمت رسانی بهتر به بانک ملی ، بهره مند گردیدند.
     مهندس طاهری، همچنین ضمن تبیین فرایندهای کاری شرکت و کارهای در دست اجرا، کلیه همکاران را به کار جدی تر تشویق نمودند. همچنین در خصوص امور مربوط به بیمه تکمیلی و برنامه های شرکت، از جمله آموزش پرسنل و امور رفاهی با حضور آقای رضاپور و آقای پورحنیفه، بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت.
   در ادامه، کارکنان مرکز پشتیبانی سوالات ، نظرات و مشکلات  خود را در جوی  صمیمی با مهندس طاهری و هیات همراه مطرح نمودند.
    خالی از لطف نیست یادآوری شود که جناب آقای مهندس سید ناصر طاهری اولین مدیر عاملی هستند که از استان قم بازدید داشته اند.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: