تسلیت به خانواده های درگذشتگان ضایعه زلزله استان کرمانشاه

شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد (پارس)، ضایعه رخداد زلزله و درگذشت تعدادی از هموطنان در استان کرمانشاه و حومه را به تمامی ملت ایران و به خصوص خانواده های محترم کارکنان شرکت تسلیت عرض می نماید. «روابط عمومی»

        

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: