حضور همکاران شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد (پارس) جهت کمک به هموطنان زلزله زده استان کرمانشاه

جناب آقای مهندس اصغری مدیر پشتیبانی غرب کشور، جناب آقای مهندس صمدی ،جناب آقای مهندس نایب درختان و جناب آقای برمکی به منظور کمک رسانی و بازدید ار نمایندگی شرکت پارس و حوزه های شعب بانک ملی ایران به استان کرمانشاه اعزام شدند.

با توجه به وقوع زلزله در منطقه خساراتی به ساختمان های شعب بانک ملی، تجهیزات بانکی و شبکه پشتیبان بانک وارد شده است که در این مدت کوتاه همکاران توانستند شبکه پشتیبان و خودپردازها را مجددا راه اندازی نمایند.

 در حال حاضر یک خودپرداز سیار نیز در محل آماده ارایه خدمات به هموطنان گرامی می باشد.

هم اکنون همکاران شرکت پارس در کرمانشاه به همراهی جناب آقای مهندس فیض جوادیان مسوول نمایندگی استان کرمانشاه  و دیگر همکاران در محل حادثه حضور دارند و در حال کمک رسانی هموطنان نیازمند می باشند.

 

 

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: