ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی کارکنان شرکت پارس از سراسر کشور به هموطنان زلزله زده

در راستای کمک به هموطنان، همکاران شرکت پارس در سراسر کشور، صبح امروز طی فراخوانی کمک های نقدی و غیر نقدی خود را پس از جمع آوری و بسته بندی مناسب به استان کرمانشاه ارسال کردند.

.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: