برگزیدگان فراخوان دل نوشته ها

برگزیدگان فراخوان دل نوشته ها به مناسبت میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) تقدیر شدند. روابط عمومی شرکت پارس با اعلام فراخوان دل نوشته ها تحت عنوان " زمزمه ای با پیامبر نور و رحمت (ص)" در جهت تعمیق و تسری علایق باطنی همکاران به خاندان عصمت و طهارت (ع) قدمی کوچک برداشته است.


همکارانی که با ارایه ی دل نوشته های خود به این فراخوان پاسخ مثبت دادند، مورد تقدیر قرار گرفته وامید است در مناسبت های بعدی شاهد حضور بیشتر کارکنان شایق شرکت باشیم.                                                          

                                                                                                                                                                               « محمد (ص) پیامبر مهربانی ها »

                                                                                                                                                                                                       روابط عمومی                  

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: