بازدید مدیر عامل محترم شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد - جناب آقای مهندس طاهری - از استان گلستان

جلسه ای با حضورجناب آقای رشیدی - رئیس اداره امور شعب گلستان-و جناب باقریان -معاونت محترم اداره امور شعب گلستان- و جناب شموشکی - معاونت محترم اداره امور شعب گلستان-  و جناب جعفری - رئیس انفورماتیک اداره امور شعب گلستان - و جناب جلالی -رئیس روابط عمومی اداره امور گلستان در اداره امور شعب استان برگزار شد.

در این جلسه  کلیه اعضا بویژه رئیس اداره امور شعب مراتب تشکر و قدردانی خود را ابراز نموده و به بیان دیدگاه های خویش پرداختند.

در پایان جناب آقای مهندس طاهری ضمن تشکر، رهنمودهای لازم را ارایه نمودند.


دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: