برگزاری کوه پیمایی همگانی به مناسبت دهه ی فجر

روابط عمومی شرکت پارس با همکاری تمامی معاونت ها و مدیریت های ستادی و استان تهران، اقدام به برگزاری کوه پیمایی همگانی در ایام دهه ی فجر می نماید.

در صورت مساعد بودن وضعیت جوی ؛ در نظر است ان شاالله در روز 12 بهمن مصادف با اولین روز دهه ی فجر ، ورزش کوه پیمایی انجام شود.

شرایط حضور در کوه پیمایی :

1. ارایه ی گواهی پزشکی مبنی بر سلامت جسمانی

2. همراه داشتن لباس و کفش مناسب برای مسیر کوه پیمایی

- زمان حرکت از شرکت راس ساعت 8/30 صبح و زمان بازگشت و حضور مجدد در شرکت در حدود ساعت  15، با توجه به توان جسمی شرکت کنندگان ، مد نظر گرفته شده است.

- برای کلیه افراد شرکت کننده ناهار به صورت جیره ی خشک ، پیش بینی شده است.

- همکارانی که امکان و تمایل به شرکت در این کوه پیمایی را دارند، عدد 12 را تا پایان زمان اداری روز دوشنبه 96/11/2به سامانه پیامکی شرکت ارسال نمایند.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: