بازدید از موزه ی بانک ملی به مناسبت دهه ی فجر

روابط عمومی شرکت پارس به مناسبت ایام دهه ی فجر، اقدام به بازدید از موزه ی بانک ملی ایران می نماید.

در نظر است ان شاالله در روزهای یک شنبه 15 بهمن و سه شنبه 17 بهمن ماه آینده از موزه ی بانک ملی ایران بازدید به عمل آید.

همکارانی که امکان  و  تمایل  به شرکت  در این برنامه  را  دارند، ضمن هماهنگی  با  مدیران مربوط، عدد 15 را تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخه ی 96/11/2  به سامانه ی پیامکی شرکت ارسال نمایند. اولویت حضور در این بازدید با همکارانی است که زودتر اعلام آمادگی نمایند.

زمان حرکت ان شاالله، از محل شرکت راس ساعت 12/30 و زمان حضور مجدد در شرکت، در حدود ساعت 16 پیش بینی شده است.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: