تغییر برنامه کوهنوردی

برنامه ورزش کوهنوردی از تاریخ 12 بهمن ماه جاری به 19 بهمن ماه تغییر یافت.

با توجه به تشکیل جلسه ی مدیران و مسوولان مراکز پشتیبانی تاریخ برگزاری ورزش کوهنوردی تغییر یافت. مابقی شرایط کما فی سابق به قوت خود باقی است. 

لطفا کسانی که در این برنامه ثبت نام نموده اند ولی امکان حضور در این تاریخ را ندارند با واحد روابط عمومی هماهنگ فرمایند.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: