اطلاعیه در مورد تغییر زمان برنامه کوهنوردی

بدلیل برگزاری همایش مدیران و مسوولان استان ها برنامه کوهنوردی به تاریخ دیگری موکول می شود. تاریخ برگزاری متعاقبا به اطلاع خواهد رسید.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: