برگزاری مسابقات دهه فجر بانک ملی استان کرمانشاه

کسب مقام اول در رشته فوتسال و پرتاب دارت و همچنین مقام دوم آمادگی جسمانی توسط کارشناسان پشتیبانی افزارهای رایانه‌ای سداد(پارس) واحد استان کرمانشاه
در مسابقات فوتسال، تیم الف اداره امور استان کرمانشاه به مقام اول دست یافت. آقای فرهمند رستمی از کارشناسان مرکز پشتیبانی استان کرمانشاه از بازیکنان این تیم بوده و ایشان را همراهی می‌کردند. همچنین آقای رستمی در رشته آمادگی جسمانی به کسب مقام دوم استان دست یافته و آقای افشین همایونفر در رشته پرتاب دارت به مقام اول نایل شده و کسب افتخار کردند.

روابط عمومی شرکت (پارس) به تمامی شرکت کنندگان در این مسابقات خدا قوت گفته و به برگزیدگان تبریک می‌گوید.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: