برگ افتخار دیگر از تولیدات واحد تعمیرات تخصصی

واحد تعمیرات تخصصی شرکت پارس در ادامه ی تحقیقات فنی خود موفق شد تعداد قابل توجهی جانکشن باکس سیستم نوبت دهی نداپرداز را در اولین پارت خود تولید و تحویل انبار نماید.

با توجه به زمان و هزینه های تولید PCB، قاب و برش کاری آن، قطعات و اتصالات روی برد و یراق مربوطه و عنایت به این مهم که امکان تهیه ی آن از تولید کننده ی اصلی میسر نبوده، این اقدام گام مهمی در تولیدات شرکت پارس و صرفه جویی در هزینه های شرکت در پی داشته است.

روابط عمومی شرکت پارس از مساعی و تلاش تمامی مهندسان معزز واحد تعمیرات تخصصی و مجموعه ی معاونت پشتیبانی فنی کمال تشکر را دارد.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: