بازدید جناب آقای مهندس طاهری مدیر عامل محترم شرکت پارس به همراه مدیر پشتیبانی شرق کشور از استان سمنان

جناب آقای مهندس طاهری - مدیر عامل محترم شرکت پارس – با همراهی جناب آقای پورحنیفه، مدیر پشتیبانی شرق کشور، روز سه شنبه مورخه ی بیست و یکم فروردین ماه جاری طی سفری از مرکز پشتیبانی استان سمنان بازدید به عمل آوردند.

در این دیدار، جناب آقای بهکار مرام ریاست محترم اداره امور شعب بانک ملی استان سمنان، ضمن خیر مقدم به حضور مدیران شرکت، تعامل و همکاری را مهمترین اهرم سازندگی در پیشبرد اهداف و امور بانک و شرکت دانسته و از عملکرد همکاران پشتیبانی استان و مجموعه شرکت پارس ابراز رضایت نمودند.

در ادامه مدیر عامل محترم شرکت پارس ضمن تشریح برنامه های آتی به حرکت های جهت دار و جهشی در عملکرد و کارایی شرکت در سال 97 اشاره نمودند. ایشان همچنین نیروی انسانی آموزش دیده را به عنوان بزرگترین سرمایه شرکت و توانمد سازی و پرورش هرچه بیشتر نیروها را از سیاست های اصلی شرکت بیان نمودند.

جناب آقای حسنی مسوول محترم انفورماتیک نیز ضمن خوش آمدگویی، اهمیت ارایه خدمات بانکداری الکترونیک و خدمات نوین را از ضروریات بانکداری نوین بر شمردند.

سپس آقای مهندس پور حنیفه به تشریح برنامه ها و اقدامات عملیاتی جاری، در راستای سیاست ها و استراتژی های مدون شرکت پرداختند.

در پایان، جلسه ای با حضور مدیر عامل و مدیر پشتیبانی شرق و کلیه همکاران استان برگزار شد که در این جلسه حضار ضمن بیان نظرات خود از رهنمودهای مدیر عامل محترم بهره مند شدند.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: