کسب رتبه نخست از سوی شورای عالی انفورماتیک کشور

     با اعلام نتایج رتبه بندی و احراز صلاحیت های انفورماتیکی، شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد (پارس) در اکثریت قاطع موضوعات فعالیتی اصلی، موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است.

     بنابراین گزارش در این رتبه بندی که سالانه از سوی شورای عالی انفورماتیک  کشور انجام و بر اساس آن صلاحیت ها و توانایی های شرکت های انفورماتیکی بررسی می شود، شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد (پارس) در موضوعات فعالیت های اصلی خود در حوزه IT موفق به اخذ رتبه نخست از شورای عالی انفورماتیک گردید.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: