برگزاری مسابقه پینگ پنگ

به مناسبت حلول اعیاد پرفضیلت قربان و غدیر، و با توجه به موافقت مدیرعامل محترم شرکت- جناب آقای مهندس طاهری- یک دوره مسابقات پینگ پنگ برگزار می شود.

کلیه ی کارکنان داوطلب از حوزه ی ستادی، تعمیرات تخصصی و مراکز پشتیبانی تهران می توانند عدد 1 را تا تاریخ 97/06/06  به سامانه ی پیامکی شرکت ارسال نمایند.

به نفرات برگزیده هدایایی تقدیم خواهد شد. 

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: