تبریک انتصاب جناب آقای مهندس صوفی لو به سمت مدیرعامل محترم شرکت فرادیس البرز

.

جناب آقای مهندس طاهری، مدیرعامل محترم پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد با ارسال پیامی انتصاب جناب آقای مهندس صوفی لو را به سمت مدیرعامل شرکت فرادیس البرز تبریک گفتند.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: