پاسخ تبریک انتصاب جناب آقای موسی اسلامیان به سمت ریاست اداره امور شعب استان البرز

.

      جناب آقای موسی اسلامیان_ رییس محترم اداره امورشعب استان البرز_با ارسال یک لوح مراتب سپاس خود را به جناب آقای طاهری مدیرعامل محترم شرکت پارس ، به واسطه ی تبریک انتصاب ایشان ، اعلام داشتند . دربخشی ازاین متن آمده است :

       ازاینکه با کرامت طبع بی بدیل و لطف و احسان بی نظیر، مراتب مودت  و محبت  خود رابا ارسال پیام تبریک برای انجام خدمت به اینجانب اعلام نمودید،به رسم ادب و ارادت  سپاسگزارم .  

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: