انتصاب جناب آقای مهندس احمدرضا نصر اصفهانی به سمت معاونت پشتیبانی فنی و امور طرح و برنامه

.

روابط عمومی شرکت پارس، ضمن عرض تبریک، آرزوی موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه ایزد منان در انجام امور محوله دارد. 

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: