پیام تشکرجناب آقای مهندس مسعود خاتونی از جناب آقای دکترتکبیری

پیام تشکر جناب آقای مهندس مسعود خاتونی معاون فناوری اطلاعات و شبکه ی ارتباطات و عضو محترم هیات مدیره ی بانک ملی ایران از جناب آقای دکتر تکبیری، مدیر عامل محترم شرکت پارس و همکاران معزز این شرکت، در راستای پیاده سازی عملیات شتاب 7

جناب آقای مهندس خاتونی معاون محترم فناوری اطلاعات و شبکه ی ارتباطات و عضو محترم هیات مدیره ی بانک ملی ایران با ارسال لوح تقدیر مراتب تشکر و قدردانی خویش را از جناب آقای دکتر تکبیری مدیر عامل محترم و همکاران، به مناسبت پیاده سازی عملیات شتاب 7 اعلام داشتند.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: