انتصاب جناب آقای محمدحسن اردستانی رستمی به سمت مشاور مدیرعامل و مدیرحراست شرکت پارس

.

جناب آقای محمدحسن اردستانی رستمی به سمت مشاور مدیرعامل و مدیر حراست شرکت پارس منصوب شدند.

درجلسه ای که با حضور جناب آقای اخلاق دوست- ریاست محترم اداره کل حفاظت اسناد، رایانه و شرکتهای  بانک ملی ایران-جناب آقای دشتی-مشاور محترم مدیرعامل و مدیر حراست شرکت هلدینگ داده ورزی سداد-  آقایان شادلو و درخشانی از -کارشناسان محترم اداره کل حفاظت اسناد، رایانه و شرکتهای بانک ملی ایران- و جناب آقای دکتر تکبیری- مدیرعامل محترم شرکت پارس-جناب آقای مهندس نصر اصفهانی-رییس محترم  هیات مدیره شرکت پارس - و معاونان و مدیران ارشد شرکت پارس تشکیل شد؛ جناب آقای اردستانی طی احکام صادره از سوی– جناب آقای عبداله زاده-مشاور مدیرعامل و سرپرست امور حراست بانک ملی ایران- و جناب آقای دکتر تکبیری، به سمت مشاور مدیرعامل و مدیر حراست شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد(پارس) منصوب شدند.

روابط عمومی شرکت پارس ضمن تبریک به مناسبت این انتصاب شایسته آرزوی موفقیت روزافزون ایشان را از درگاه ایزد متعال خواستار است.

 

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: