دریافت لوح تقدیر و نشان رویداد "ملی شو۲" توسط شرکت پارس سداد

دریافت لوح تقدیر و نشان رویداد "ملی شو۲" توسط شرکت پارس سداد

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس سداد، همزمان با برگزاری اختتامیه رویداد "ملی شو۲" از شرکت پارس به عنوان همکار برتر و بازوی انفورماتیک بانک ملی ایران تقدیر به عمل آمد. طراحی و اجرای شبکه و زیرساخت رویداد ملی شو۲ به صورت کامل توسط همکاران شرکت پارس سداد در معاونت پشتیبانی فنی و مدیریت شبکه و ارتباطات به اجرا گذاشته شد.
همچنین در این برنامه دکتر تکبیری به عنوان مدیرعامل شرکت پارس سداد لوح تقدیر و نشان ملی شو۲ را دریافت نمودند.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: