انتصاب جدید در شرکت پارس سداد

انتصاب جدید در شرکت پارس سداد

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس سداد، روز دوشنبه ۹ اردیبهشت با حضور مدیرعامل شرکت پارس سداد و معاونین این شرکت در جمع همکاران ساختمان شماره2 مدیر سخت افزار و R&D و همچنین مدیر تخصیص تجهیزات سخت افزاری معارفه شدند.

در این برنامه، مهندس صادق پور به عنوان مدیر تخصیص تجهیزات سخت افزاری و مهندس روغنی به عنوان مدیر سخت افزار و R&D معرفی شدند. همچنین از زحمات مهندس شایسته فر به عنوان مدیر قبلی سخت افزار و R&D تقدیر به عمل آمد.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: