بازدید مدیرعامل شرکت پارس سداد از مرکز پشتیبانی استان اصفهان

بازدید مدیرعامل شرکت پارس سداد از مرکز پشتیبانی استان اصفهان

صبح روز پنجشنبه 12 اردی بهشت ماه دکتر تکبیری، مدیر عامل شرکت پارس سداد با همراهی مهندس نصر اصفهانی رییس هیئت مدیره و مهندس پورحنیفه معاون پشتیبانی عملیاتی کشور و مهندس کمال لو معاون کسب و کار شرکت پارس سداد، به منظور بازدید از مرکز پشتیبانی استان اصفهان و اداره امور شعب وارد این استان شدند. در ابتدای این بازدید پس از استقبال رسمی ضمن حضور در اداره امور شعب استان، جلسه ای صمیمانه با جناب آقای مرتضی نصری، رییس اداره امور شعب استان و مهندس بهروز کشانی، رییس دایره انفورماتیک استان برگزار گردید که در آن به تشریح تولیدات و خدمات جدیدی که شرکت پارس سداد آماده ارائه می باشد پرداخته شد و ضمن ابراز رضایت کامل ایشان از خدمات شرکت پارس سداد و مجموعه همکاران استان، از حضور مدیرعامل شرکت و همراهان ایشان در استان اصفهان تقدیر و تشکر نمودند. در ادامه دکتر تکبیری به اتفاق هیات همراه از یک شرکت دانش بنیان واقع در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بازدید به عمل آوردند و در خصوص تولیدات این شرکت با مدیر مجموعه به گفتگو پرداختند.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: