‌انتصاب در شرکت پارس سداد

معرفی آقای مهندس شایسته فر به عنوان مسئول جدید مرکز غرب تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس سداد روز سه شنبه 10 اردیبهشت مدیرعامل محترم و با همراهی آقای مهندس نصر اصفهانی رئیس هیت مدیره و مهندس پورحنیفه معاونت پشتیبانی و مهندس نایب درختان مدیر پشتیبانی تهران ابتدا با حضور در اداره امور غرب تهران در دفتر آقای کاظمی مدیریت محترم اداره امور غرب تهران مراسم معرفی آقای مهندس شایسته فر به عنوان مسئول جدید مرکز غرب تهران و سپس در یک جلسه بسیار صمیمی با همکاران پشتیبانی غرب تهران ضمن تشکر از زحمات مهندس ایزدی مسئول سابق این مرکز حکم مهندس شایسته فر از دست مدیریت محترم عامل شرکت به ایشان اعطاء شد.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: