بازدید مدیرعامل شرکت پارس سداد و هیات همراه از مرکز مازندران

بازدید مدیرعامل شرکت پارس سداد و هیات همراه از مرکز مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس سداد، دکتر تکبیری مدیرعامل، مهندس پورحنیفه معاون پشتیبانی عملیاتی و آقای رضاپور معاون اداری و مالی شرکت پارس سداد روز یکشنبه، مورخ ۹۸/۲/۱۵ طی بازدیدی یک روزه با دکتر رشیدی، ریاست محترم اداره امور شعب استان مازندران، معاونین و همکاران انفورماتیک اداره امور به تبادل نظر و گفتگو پرداختند. در این جلسه به پاس خدمات درخشان شرکت پارس سداد، از مدیرعامل شرکت با اهداء لوح، تقدیر شایانی به عمل آمد. همچنین طی این جلسه معاونت پشتیبانی عملیاتی، مسئول و کلیه همکاران شرکت در استان مازندران، از سوی ریاست محترم اداره امور شعب مورد تقدیر قرار گرفتند.
در ادامه این بازدید دکتر تکبیری در نشستی صمیمی با همکاران استان، برنامه ها و سیاست های پیش روی شرکت را تبیین نمودند.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: