تغییر نام و لوگوی رسمی شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس سداد نام و لوگوی رسمی این شرکت تغییر کرد.

در پی تغییر مدیریت شرکت پارس و حضور جناب آقای دکتر تکبیری، تغییرات بسیاری در این شرکت آغاز شد. یکی از مهم ترین تغییرات، موضوع گسترش و توسعه فعالیت های شرکت و همچنین افزایش مشتریان بود که با همت و توان بسیار زیاد توسط مدیرعامل محترم و سایر معاونین و مدیران و تمامی پرسنل عزیز شرکت در حال پیگیری می باشد.
به منظور معرفی بهتر، نام و لوگوی این شرکت از "پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد" به "پارس تکنولوژی سداد" تغییر یافت.

آرزوی موفقیت های روزافزون و فتح قله های افتخار در شرکت "پارس تکنولوژی سداد"

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: