بازدید مدیرعامل شرکت پارس تکنولوژی سداد از اداره امور شعب شرق تهران

بازدید مدیرعامل شرکت پارس تکنولوژی سداد از اداره امور شعب شرق تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، به منظور بازدید از نحوه عملکرد کارکنان این شرکت و همچنین ایجاد فضای گفتگوی بی واسطه با پرسنل، صبح روز چهارشنبه مدیرعامل شرکت پارس تکنولوژی سداد، دکتر تکبیری به همراه، مهندس پورحنیفه، معاون پشتیبانی عملیاتی، مهندس کمالو، معاون کسب و کار و مهندس نایب درختان، مدیر پشتیبانی عملیاتی تهران از مرکز پشتیبانی شرق تهران این شرکت بازدید به عمل آوردند.
در این دیدار همکاران ضمن معرفی خود و فعالیت های زیر نظر ایشان، به ایراد نظرات و پیشنهادات خود در زمینه بهبود فعالیت های شرکت پرداخته و در ادامه دکتر تکبیری، مدیرعامل شرکت چشم اندازهای پیش روی شرکت و فرصت های به وجود آمده را تشریح نمود.
همچنین در حاشیه این دیدار، طی جلسه ای با رییس اداره امور شعب شرق تهران، مهندس صدری ضمن ابراز رضایت کامل از نحوه خدمت رسانی این شرکت خواستار افزایش سطح همکاری ها بودند.

فایل‌های ضمیمه

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: