حضور روسای دوایر انفورماتیک استان تهران در شرکت پارس تکنولوژی سداد

روسای دوایر انفورماتیک استان تهران بانک ملی ایران، صبح روز شنبه در جلسه ای دوستانه با برنامه ها و رویدادهای جدید شرکت پارس تکنولوژی سداد آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، صبح روز شنبه 25 آبان ماه روسای دوایر انفورماتیک اداره امور شمال تهران، خانم براری، جنوب تهران، آقای مرشدلو، شرق تهران، آقای اصغری، غرب تهران، آقای میرمحمدلو، مرکزی تهران، آقای غلامی به اتفاق مسوولین مراکز پشتیبانی استان تهران ضمن بازدید از امکانات و تجهیزات تازه راه اندازی شده این شرکت، سیاست ها و برنامه های آتی شرکت پارس به ایشان ارائه گردید.
ارتباط هرچه بیشتر دوایر انفورماتیک و شرکت پارس تکنولوژی سداد از جمله اهدافی است که دکتر مهدی تکبیری، مدیرعامل شرکت پارس در این جلسه هم اندیشی مطرح نموده و استفاده از تمامی ظرفیت های موجود برای همکاری یکی از نکات اصلی موفقیت بانک ملی ایران و شرکت پارس در عرصه خدمت رسانی به مشتریان مورد اشاره قرار گرفت.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: