تودیع و معارفه معاون مالی و اداری و معاون کسب و کار و مدیر پشتیبانی عملیاتی غرب کشور شرکت پارس تکنولوژی سداد

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، روز گذشته در جلسه شورای معاونین، مدیران و مسوولان این شرکت مراسم تودیع و معارفه معاون مالی و اداری، معاون کسب و کار و مدیر پشتیبانی عملیاتی غرب کشور برگزار شد.

در این مراسم، از زحمات چند ساله جناب آقای رضاپور به عنوان معاون مالی  و اداری شرکت پارس تکنولوژی سداد تقدیر به عمل آمد. همچنین جناب آقای چگنی به عنوان سرپرست معاونت مالی و  اداری شرکت پارس معارفه گردید. در ادامه این مراسم، طی احکامی جداگانه جناب آقای اصغری به عنوان سرپرست معاونت کسب و کار و جناب آقای  ایزدی به عنوان مدیر پشتیبانی عملیاتی غرب کشور منصوب گردیدند.

دیدگاه
ما را از نظر خود آگاه نمایید: