• 021-88736066
  • info@parssup.ir

تسلیت به خانواده های درگذشتگان ضایعه زلزله استان کرمانشاه

شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد (پارس)، ضایعه رخداد زلزله و درگذشت تعدادی از هموطنان در استان کرمانشاه و حومه را به تمامی ملت ایران و به خصوص خانواده های محترم کارکنان شرکت تسلیت عرض می نماید. «روابط عمومی»