• 021-88736066
  • info@parssup.ir

ارسال کمک های نقدی و غیر نقدی کارکنان شرکت پارس از سراسر کشور به هموطنان زلزله زده

در راستای کمک به هموطنان، همکاران شرکت پارس در سراسر کشور، صبح امروز طی فراخوانی کمک های نقدی و غیر نقدی خود را پس از جمع آوری و بسته بندی مناسب به استان کرمانشاه ارسال کردند.

.