• 021-88736066
  • info@parssup.ir

بازدید مدیر عامل محترم شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد - جناب آقای مهندس طاهری - از استان مازندران

در ابتدا جلسه ای با حضور معاونت اداره امور شعب تشکیل شد. در این نشست، جناب آقای پژولیده- معاونت محترم اداره امور شعب استان مازندران -  ضمن خیرمقدم و تقدیر از مساعدت‌های مدیران شرکت پارس، از زحمات مسوول محترم استان و کارشناسان ذی ربط  نیز تقدیر و تشکر نموده و همراهی همه‌جانبه با در نظر گرفتن مقوله بی‌زمانی (در هر زمان مورد نیاز) در ارایه ی خدمات را از مشخصات بارزکارشناسان شرکت پارس برشمردند.
آقای مهندس طاهری نیز به عدم اکتفای شرکت پارس به کار انجام شده در مقیاس فعلی،  اشاره نموده و به طرح ها و برنامه های آتی شرکت،  در خصوص ارتقای جایگاه IT ؛ در کهن    بانک ملی ایران، اشاره نمودند.
در ادامه بازدید پس از ارایه ی گزارش عملکرد توسط مسوول محترم مرکز پشتیبانی استان - جناب آقای ساداتیان -  آقای مهندس طاهری در فضایی صمیمی ضمن آشنایی بیشتر با همکاران و حوزه کاری آنها به استماع مشکلات، پیشنهادهای ایشان و راهکارهای لازم را ارایه فرمودند.
در پایان، ضمن تقدیر از عملکرد پرسنل استان ، رهنمودهای لازم توسط آقای مهندس طاهری و مدیریت محترم پشتیبانی شرق کشور جناب آقای پورحنیفه انجام شد.