امداد شعب

مرکز امداد شعب شرکت پارس در سال 1380 به­عنوان پل ارتباطی بین شعب بانک ملی با این شرکت در خصوص رفع مشکلات سیستم­های داخلی شعبه ، پاسخگویی به شعب و ادارات بانک ملی ایران ومراکز شرکت پارس به وجود آمده است.
  • شعب بانک ملّی ایران
  • افزایش کیفیت خدمات
  • بهبود روند پاسخگویی
  • کاهش زمان انتظار

مرکز امداد شعب شرکت پارس در سال 1380 به­عنوان پل ارتباطی بین شعب بانک ملی با این شرکت در خصوص رفع مشکلات سیستم­های داخلی شعبه ، پاسخگویی به شعب و ادارات بانک ملی ایران ومراکز شرکت پارس به وجود آمده است.

این بخش (شماره تلفن 83376-021) با دارا بودن 22 نفر کارشناس  تا ساعت 18:30  (روزهای شنبه تا چهارشنبه) و پنج شنبه­ها تا  ساعت15 و همچنین یک نیروی  OnCall بصورت24 ساعته (شماره تماس 09101583362)، همواره در جهت بهبود روند پاسخگویی، کاهش زمان انتظار و افزایش کیفیت خدمات به حدود 3400 شعبه، 35 اداره امور و ادارات مرکزی بانک ملی ایران و 36 مرکز پشتیبانی شرکت پارس، تلاش می­نماید.

شایان ذکر است، مدیریت و کارشناسان این واحد در ایام خاص (پایان سال، تعطیلی رسمی و ...) آماده پاسخگویی و رفع مشکلات می­باشند.

خدمات مشتریان

خدمات و پروژه‌ها

شرکت پارس پشتیبانی کننده تجهیزات رایانه‌ای و نرم افزارهای بانک ملی ایران در سراسر کشور می‌باشد و خدمات و پروژه‌ متنوعی را در این خصوص ارائه میدهد.