طراحی و توسعه و پشتیبانی شبکه

 طراحی، نظارت، راه اندازی و پشتیبانی از شبکه های محلی شعب، ادارات مرکزی و DataCenter شامل: شبکه کابلی، بیسیم، فیبر نوری و مانیتورینگ شبکه‌ی فعال و پشتیبان، پیگیری تا حصول رفع ایراد به صورت آنلاین و شبانه روزی و در ایام تعطیل صورت می پذیرد.

 خدمات منظم و سریع شرکت پارس؛ تفاوت ما با دیگران در دقت ماست.

 طراحی، نظارت، راه اندازی و پشتیبانی از شبکه های محلی شعب، ادارات مرکزی و DataCenter شامل: شبکه کابلی، بیسیم، فیبر نوری و مانیتورینگ شبکه‌ی فعال و پشتیبان، پیگیری تا حصول رفع ایراد به صورت آنلاین و شبانه روزی و در ایام تعطیل صورت می پذیرد.