صدور کارت و رمز

واحد صدور کارت شرکت پارس با برخورداری از چاپگرهای پیشرفته‌ی چاپ کارتهای بانکی، مفتخر است انواع کارتها شامل ملی کارت، کارتهای اعتباری، کارت خانواده، کارتهای تجاری، پیوند کارت، کارت‌های هدیه و انواع کارت‌های دیگر را چاپ و آماده سازی و ارسال می‌نماید.

 خدمات و پروژه‌های مرتبط


ملّی کارت

ملّی کارت

صدور و چاپ انواع ملی کارت

کارت خانواده

کارت خانواده

 کارت ویژه سرپرست خانواده

کارتهای تجاری

کارتهای تجاری

 کارتهای تجاری

پیوند کارت

پیوند کارت

صدور پیوند کارت 

کارت‌های هدیه

کارت‌های هدیه

امکان صدور کارت هدیه در طرحهای متنوع و با رقم انتخابی

انواع کارت‌های دیگر

انواع کارت‌های دیگر

 صدور انواع کارتهای بانکی

 خدمات منظم و سریع شرکت پارس؛ تفاوت ما با دیگران در دقت ماست.
واحد صدور کارت شرکت پارس با برخورداری از چاپگرهای پیشرفته‌ی چاپ کارتهای بانکی، مفتخر است انواع کارتها شامل ملی کارت، کارتهای اعتباری، کارت خانواده، کارتهای تجاری، پیوند کارت، کارت‌های هدیه و انواع کارت‌های دیگر را چاپ و آماده سازی و ارسال می‌نماید. صدور کارت و رمز آمادگی ارائه این خدمات به سایر مراکز برای بانکها و سایر مشتریان را دارا می‌باشد.