نتیجه جستجو برای: مازندران/

بازدید مدیر عامل محترم شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه ای سداد - جناب آقای مهندس طاهری - از استان مازندران

مدیرعامل محترم شرکت پارس - جناب آقای مهندس طاهری – به همراه مدیر محترم پشتیبانی شرق کشور، آقای مهندس پور حنیفه در روز سه‌شنبه مورخه 96/09/21از استان مازندران بازدید نمودند.

ادامه ...