خدمات مشتریان

خدمات مشتریان شرکت پشتیبانی افزارهای رایانه‌ای سداد «پارس» از دو بخش زیر تشکیل شده است:

  1. امداد مشتریان
  2. امداد شعب

 

برای توضیح بیشتر به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

 خدمات و پروژه‌های مرتبط


امداد مشتریان

امداد مشتریان

مرکز امور مشتریان در شهریورماه سال 1390 تاسیس شده است. (شماره تلفن 83386-021) و با تعداد 18 نفر کارشناس و فعالیت 24×7، درخط مقدم ارائه اطلاعات و خدمات به مشتریان می¬باشد. همچنین این مرکز در عین پا ... [جزییات]

امداد شعب

امداد شعب

مرکز امداد شعب شرکت پارس در سال 1380 به­عنوان پل ارتباطی بین شعب بانک ملی با این شرکت در خصوص رفع مشکلات سیستم­های داخلی شعبه ، پاسخگویی به شعب و ادارات بانک ملی ایران ومراکز شرکت پارس به ... [جزییات]

 خدمات منظم و سریع شرکت پارس؛ تفاوت ما با دیگران در دقت ماست.
  •  امداد مشتریان

مرکز امور مشتریان در شهریورماه سال 1390 تاسیس شده است. (شماره تلفن 83386-021) و با تعداد 18 نفر کارشناس و فعالیت 24×7، درخط مقدم ارائه اطلاعات و خدمات به مشتریان  می¬باشد.

  • امداد شعب

مرکز امداد شعب شرکت پارس در سال 1380 به¬عنوان پل ارتباطی بین شعب بانک ملی با این شرکت در خصوص رفع مشکلات سیستم¬های داخلی شعبه، پاسخگویی به شعب و ادارات بانک ملی ایران ومراکز شرکت پارس به وجود آمده است.