نتیجه جستجو برای: انتصاب مشاور مدیر عامل/

تبریک انتصاب شایسته جناب آقای حسین زاده بعنوان مدیرعامل بانک ملی ایران

جناب آفای طاهری مدیرعامل شرکت پارس انتصاب شایسته جناب آقای حسین زاده را بعنوان مدیرعامل بانک ملی ایران تبریک گفتند.

ادامه ...

انتصاب مدیرشبکه و ارتباطات

بنابر حکم صادره از سوی مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای مهندس طاهری، جناب آقای مهندس ثمین فر به سمت مدیر شبکه و ارتباطات منصوب شدند. متن حکم انتصاب به شرح ذیل می باشد:

ادامه ...

انتصاب ناظر حقوقی در کمیته انضباطی شرکت پارس

بنابر حکم صادره از سوی مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای مهندس طاهری، سرکار خانم زینب احمدخانی به سمت ناظر حقوقی در کمیته انضباط کار منصوب شدند. متن حکم انتصاب به شرح ذیل می باشد:

ادامه ...

تبریک انتصاب مشاور محترم مدیر عامل و مدیر حراست شرکت پارس

طی حکمی از سوی مدیر عامل محترم ، جناب آقای محمد حسن اردستانی رستمی به سمت مشاور مدیر عامل و مدیر حراست شرکت پارس ، منصوب گردیدند.

ادامه ...