نتیجه جستجو برای: صاحبان سهام/

برگزاری مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت پارس تکنولوژی سداد

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس تکنولوژی سداد، مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام این شرکت روز سه شنبه مورخه 98/4/25 برگزار گردید.

ادامه ...